Informacje o zwrotach i wymianach


Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie towaru. Dla zachowania tego terminu wystarczy przed upływem 14 dni od odebrania przesyłki przesłać oświadczenie na adres firmy FOX Robert Nowakowski, ul. Chłodna 40, 65-127 Zielona Góra , przez e-mail [email protected] lub telefonicznie 663-530-075.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Firma FOX Robert Nowakowski przesyła na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Towar powinien zostać odesłany do firmy FOX Robert Nowakowski na koszt klienta, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, firma FOX Robert Nowakowski nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Sklep dokonuje zwrotu kwoty równej cenie zakupu, która obejmuje cenę towaru i koszt przesyłki do klienta.

FOX Robert Nowakowski dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

FOX Robert Nowakowski może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszty zwrotu towaru ponosi klient.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  • Zarejestruj